Czego możemy spodziewać się w obszarze ekonomii w 2018 roku?

ekonomii

Pomimo politycznych zawirowań i niestabilnej sytuacji w wielu częściach świata, prognozy ekonomiczne na 2018 rok są optymistyczne. 

Z prognoz ekonomicznych wynika, że czeka nas korzystny rok dla gospodarki zarówno światowej, jak i europejskiej oraz polskiej. Na każdym z tych poziomów przewiduje się wzrost gospodarczy oraz utrzymanie się trendów, które sprawiły, że rok 2017 wypadł korzystniej, niż się tego spodziewano. 

ekonomiiPrognozy dla świata 

Goldman Sachs Group oraz Barclays Plc przewidują, że w 2018 nastąpi wzrost ekonomiczny na poziomie 4%. To by oznaczało największy wzrost od 2011 roku. Ekonomiści zauważają, że trwająca obecnie ekspansja gospodarcza nabiera coraz większego impetu, a gospodarki najbardziej znaczących państw stabilnie się rozwijają. Niepewna pozostaje sytuacja w krajach Ameryki Środkowej i Południowej ze względu na planowane tam wybory. 

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wzrost PKB obejmie takie kraje, jak: Japonia, Chiny, wschodzące kraje europejskie i RosjaObniżki spodziewać się mogą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a także Indie. MFW przewiduje, że w 2018 roku utrzymywać się będzie znaczący wzrost inwestycji, handlu i produkcji przemysłowej. 

ekonomiiPrognozy dla Europy 

Wzrost PKB przewiduje się także dla państw Unii Europejskiej. Jeszcze na wiosnę szacowano, iż wyniesie on 1,7%. Teraz mówi się już o 2,2%. Na pozytywną zmianę miał wpływ fakt, że gospodarka europejska w 2017 roku miała się znacznie lepiej, niż zapowiadano rok wcześniej. Istnieją więc uzasadnione nadzieję, iż ta tendencja będzie się utrzymywać. 

W 2018 roku w dalszym ciągu ma spadać bezrobocie, a pensje wzrastać. Prognozy są dobre także dla finansów publicznych. Według ekspertów inflacja spadnie do poziomu 1,4% (obecnie wynosi 1,5%). Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, przewiduje się, że na skutek niepewnej sytuacji związanej z Brexitem, wzrost gospodarczy spowolni. Spodziewany jest spadek konsumpcji prywatnej oraz inwestycji trwałych. 

Prognozy dla Polski 

Prognozy dla Polski również są dobre. Przewiduje się dalszy stabilny wzrost PKB, choć ma być on niższy, niż w 2017 roku.

ekonomii

Eksperci spodziewają się szybszej dynamiki inwestycji dzięki wzrastającemu popytowi oraz zwiększonemu napływowi środków z budżetu UE przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu konsumpcji. 

Rzecznik polskiego rządu, Rafał Bochenek, zapowiada, że w 2018 roku nastąpi wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto o 200 złotych, a bezrobocie będzie maleć każdego miesiąca. Natomiast minister Mateusz Morawiecki ocenia, iż założenia przyszłorocznego budżetu są realistyczne. Według ministra w dużej mierze zależy to od ilości osób, które zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę.  

Biorąc pod uwagę opinie ekspertów, możemy bez niepokoju wkraczać w rok 2018. Wszystko wskazuje na to, że pod względem ekonomicznym będzie on jeszcze lepszy niż rok 2017.